Semi-Conscious Waterfall - Moon Dawg

läkemedelsförpackningar

Jag har många läkemedelsförpackningar eftersom jag ju har diabetes och därför har de nödvändiga attiraljerna för denna åkomma. Det är insulinförpackningar, teststickor, nålar och lansetter. Jag tar inga andra förskrivna läkemedel med sedan har man ju givetvis de gamla vanliga som alla har, som t ex värktabletter av sorten paracetamol och ibuprofen, kanske allergitabletter. Ja, för min del är det nog en ganska utförlig lista av de läkemedel som finns i mitt hemmaapotek. Jag är definitivt inget stort fan av läkarförskrivna läkemedel, utan jag tror hellre på naturläkemedel.